• Política de privacitat

  1. Avís i informació legal
  Aquest Avís Legal regula l'ús del servei de la pàgina web propietat de PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. amb domicili social a CL MANZANILLO 20 Codi Postal: 08395 Localitat: SANT POL DE MAR Província: BARCELONA amb CIF B08556995 i que posa a disposició dels usuaris d'Internet.

  La utilització de la pàgina web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix en què l'Usuari accedeix al Web.

  En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la web, ja que el contingut de la web pot patir modificacions.

  2. Objecte
  Aquesta web, propietat de PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L., ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.
  L'accés i / o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau , regeixin la utilització del Portal o dels serveis
  vinculats al mateix. 

  En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web.

  3. Condicions d'accés a la web
  3.1 Caràcter de la utilització de la web.
  La web té com a objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre l’empresa i els seus clients o interessats a través d'Internet, però, a través de la pàgina Web no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal de nivell de seguretat Alt.
  3.2 Informació veraç.
  L'Usuari disposa d'una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

  4. Ús de la pàgina web
  L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 de 11 de juliol i la resta de normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

  L'Usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la pàgina Web posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb a les presents condicions generals.

  A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

  Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària de la web, PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la pàgina web i d'aquesta política de privacitat.
  En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies de la Web.

  5. Ús del codi font
  El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen en la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

  6. Continguts de la pàgina Web
  Els continguts de la pàgina Web són posats a disposició de l'Usuari per PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. com informació pròpia o, si escau, de tercers. D'aquesta manera PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. 

  L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la pàgina Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, les i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així
  com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l'ordre públic. Quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

  7. Links o Enllaços.
  La Web podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet.
  La pàgina Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

  8. Protecció de Dades
  Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. informa l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d'exercir, d'acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. amb domicili a CL MANZANILLO 20 Codi Postal: 08395 Localitat: SANT POL DE MAR Província: BARCELONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

  PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. pot rebre a través de correu electrònic dades de personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si s'escau l'empresa es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-los i de destruir, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 

  L'Usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu currículum vitae, atorga el seu consentiment a PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. per rebre de comunicacions, sempre relacionats amb serveis de l'empresa. Si no desitja rebre qualsevol d'aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l'adreça indicada en l'apartat 1 d'aquesta clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original. 

  9. Cookies
  Les cookies són petits arxius de text on els navegadors web emmagatzemen informació durant la visita a la pàgina web. A les cookies, pot recollir dades com ara l'adreça IP, l'adreça que vostè visita, el sistema operatiu, l'idioma de navegació, així com altres informacions genèriques que poden ser recollides. Aquesta informació no està associada a cap persona en particular, perquè es tracta només de informació estadística per analitzar la visibilitat dels diferents continguts del
  lloc web.
  Com pot vostè configurar les cookies?
  Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal · lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador. En la funció Ajuda de la majoria dels navegadors, s'indica com configurar el vostre navegador perquè no accepti cookies, perquè li notifiqui cada vegada que rebi una nova cookie, així com per desactivar completament totes les cookies. A més, podeu deshabilitar o eliminar dades similars utilitzats per les extensions
  (add-on) dels navegadors, com les FLASH Cookies, canviant la configuració d'aquestes extensions o visitant el lloc web del servidor.

  Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal · lades en el seu equip, pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador.

  Com a exemple, la informació sobre com fer-ho en el cas que utilitzi els següents navegadors: 
  we
  internet-explorer-9
  10. Propietat intel·lectual i industrial
  Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la pàgina web atribueixi a l'Usuari cap dret sobre les citades
  marques, noms comercials i / o signes distintius.
  Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, en virtut del que estableix aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present web.

  11. Publicitat
  A la pàgina web podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.
  La nostra empresa, PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. , no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

  12. Responsabilitat
  L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència
  de l' incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquesta Política de
  Privacitat, per la llei, o, si s'escau, per les condicions particulars que siguin d' aplicació.
  12.1. Responsabilitat en l'Accés al Portal
  PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
  12.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts
  L'accés a la Web no implica l'obligació per part de PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
  PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.
  12.3. Responsabilitat dels enllaços o links.
  El servei d'accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, des actualització, in disponibilitat error i inutilitat dels continguts i / o serveis de els links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

  13. Legislació aplicable
  Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. 
  Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l'accés a la pàgina web, l'Usuari i PASTISSERIA MILOLA S.C.C.L. acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.
  A les presents condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

  14. Avís de Copyright a Internet
  Aquesta pàgina web i el seu contingut és copyright de © Pastisseria Milola SCCL. Queden reservats tots els drets.
  Qualsevol reproducció o redistribució de part o la totalitat dels continguts en qualsevol forma està prohibida excepte en els següents casos:
  Vostè pot imprimir o descarregar a un disc dur local extractes per a ús personal i no comercial.
  Podeu copiar el contingut a tercers per al seu ús personal, però només si vostè reconeix la pàgina web com la font del material.
  No podeu, excepte amb la nostra autorització expressa i per escrit, distribuir o explotar comercialment el contingut. Tampoc es pot transmetre o emmagatzemar en qualsevol altre lloc web o un altre tipus de sistema de recuperació electrònica.
  L'usuari no podrà reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que l'autorització prèvia s'ha obtingut del propietari titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesura de la nostra web i millorar els nostres serveis. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la política de privacitat

Cerrar mensaje política de cookies